Bare din cupru late

Bara din cupru lata 100x10x4000

2.500 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 100x5x4000

1.250 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 120x10x4000

3.000 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 15x4x4000

150 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 160x10x4000

4.000 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 25x6x4000

380 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 25x8x4000

500 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 30x5x4000

380 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 30x6x4000

450 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 30x8x4000

600 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 40x10x4000

1.000 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 40x5x4000

500 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 40x7x4000

700 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 50x10x4000

1.250 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 50x5x4000

630 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 60x10x4000

1.500 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 60x5x4000

750 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 80x10x4000

2.000 lei

Bare din cupru late

Bara din cupru lata 80x5x4000

1.000 lei

Bare din cupru late

Bara lata din cupru 20x5x4000

250 lei

Bare din cupru late

Bara lata din cupru 20x6x4000

300 lei

Bare din cupru late

Bara lata din cupru 25x5x4000

320 lei